Gezonde ambitie

Rendemens helpt organisaties met het duurzaam verbeteren van de arbeidsproductiviteit. Steeds meer organisaties realiseren zich dat juist mensen het verschil maken, maar weten eigenlijk te weinig van hun arbeidsproductiviteit en hoe dat te verbeteren. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat personeelskosten vaak een groot deel vormen van de totale kosten van een organisatie, maar dat de kennis hierover vaak veel minder groot is dan die van de andere kostenposten. Vaak blijft die kennis beperkt tot het aantal mensen in dienst, hun salaris en het verzuim. Hoe productief mensen zijn en kunnen zijn is zelden bekend, terwijl juist return on people dé prestatie-indicator is voor organisaties.