Verbeterde arbeidsproductiviteit

Het resultaat van de samenwerking met Rendemens is een verbeterde arbeidsproductiviteit door:

  • grotere betrokkenheid (wat mensen willen)
  • verbeterd werkvermogen (wat mensen kunnen)
  • betere kwaliteit (wat mensen doen)
  • lager verzuim
  • minder ongewenst verloop (verbeterd imago)

Rendemens committeert zich aan een positieve verhouding tussen de kosten en de baten van haar inzet en maakt op verzoek haar beloning daarvan afhankelijk.