Verbeteren van de werkomstandigheden

Op het deelterrein werk richt de dienstverlening zich op het concreet verbeteren van de werkomstandigheden. Met de werkmonitor kunnen de huidige en gewenste werkomstandigheden inzichtelijk en samen hangend in kaart worden gebracht. Op basis hiervan kan een gericht verbeterplan worden opgesteld, uitgevoerd en gemonitord.

Enkele voorbeelden van activiteiten op dit gebied zijn: inventariseren werkrisico’s, verbeteren veiligheidscultuur, ergonomisch (her)ontwerpen van werkplekken, adviseren bij ver- en nieuwbouw, voorlichten & trainen.