Integrale of gerichte aanpak

Afhankelijk van de behoefte van de klant hanteert Rendemens een integrale of gerichte aanpak. Bij de integrale benadering wordt tijdens het potentieelonderzoek de huidige en potentiële arbeidsproductiviteit geïnventariseerd. De aandachtspunten mens, werk en organisatie worden hierbij door een gemêleerde groep professionals in kaart gebracht. Afhankelijk van de bevindingen en de ambitie van de klant wordt vervolgens een verbeterprogramma opgesteld. Daarna worden tijdens de veranderingsfase verbeteringen doorgevoerd en de resultaten geborgd, zodat de arbeidsproductiviteit duurzaam verbetert. Bij de gerichte aanpak wordt voor een specifiek onderwerp één of meerdere van de fasen onderzoek, advies en oplossing doorlopen. Rendemens kan bij elke aanpak verschillende rollen vervullen in diverse contractvormen.